ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

Sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu được người quản trị cấp cho bạn để đăng nhập vào hệ thống.

Liên hệ hỗ trợ: 093.717.6989
Vào nhóm hỗ trợ qua Zalo
Xem tệp HDSD tại đây
Xem danh sách tài khoản tại đây

Lưu ý: Kiểm tra kỹ ngày tháng và bộ gõ tiếng Việt trước khi sử dụng phần mềm. Tải bộ gõ tiếng Việt

Tải về phần mềm hỗ trợ từ xa.